Livestream Dag van de Financiële Verhoudingen 2024
Een financieel fundament voor lokaal sociaal beleid
18 april 2024 – 14.00-16.15 uur

Bestaanszekerheid staat volop in de belangstelling. Het kwam bij de Tweede Kamerverkiezingen niet alleen terug in de verkiezingsprogramma’s van veel politieke partijen, eerder stelde de Commissie Sociaal Minimum dat er extra maatregelen nodig zijn: het huidige stelsel helpt mensen van de regen in de drup. 

Gemeenten spelen van oudsher een belangrijke rol in het armoedebeleid en de inkomensondersteuning. Maar door wijzigingen in beleid, taken en bekostiging in de afgelopen jaren, ervaren gemeenten steeds meer knelpunten in het lokaal sociaal beleid. De doelgroep van de Participatiewet wordt steeds breder en diverser, en er wordt door het Rijk in toenemende mate een beroep gedaan op de gemeentelijke uitvoeringscapaciteit om specifieke doelgroepen te compenseren. De vraag is of de verdeling van het Gemeentefonds voldoende rekening houdt met de stijgende uitgaven aan armoedebeleid. Maar ook of de overige bekostigingsregelingen die zouden moeten bijdragen aan het verbeteren van de bestaanszekerheid gemeenten daadwerkelijk in staat stellen om effectief beleid te voeren. En ten slotte is de vraag wat gemeenten daar zelf aan kunnen bijdragen.

Op deze 7e Dag van de Financiële Verhoudingen wil de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) graag met u van gedachten wisselen over onder andere:
  • welke knelpunten moeten worden aangepakt, en wat de achterliggende oorzaken zijn;
  • in hoeverre ‘kokerkijken’ vanuit Rijk (en misschien ook gemeenten) integraal werken - juist bij bestaanszekerheid noodzakelijk - in de weg zit;
  • welke aanpassingen in de financiële verhoudingen nodig zijn om van ‘pleisters plakken’ tot een stevig stelsel te komen;
  • hoe hierbij rekening te houden met de demografische ontwikkelingen;
  • welke dilemma’s er spelen: enerzijds wil je elke burger overal hetzelfde behandelen, anderzijds moeten gemeenten beleidsvrijheid hebben om maatwerk te verrichten.

Aanmelden voor de livestream
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op donderdag 18 april a.s. persoonlijk aanwezig te zijn in Arnhem, maar de bijeenkomst wel graag via een livestream willen volgen, dan kunt u zich hierbij aanmelden voor de livestream.
​​​​​​​

Gebruik gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gebruikt de informatie die u op dit formulier verstrekt alleen om u e-mails te sturen over dit online symposium. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen. Na de laatste e-mail over het symposium, zullen we de verstrekte gegevens verwijderen. U kunt zich op elk moment afmelden door op de afmeldlink in de voettekst van onze e-mails te klikken. Lees onze algemene privacyverklaring voor meer informatie: Privacy Policy.
Start en eindtijd
  • Starttijd: 14.00 uur
  • Eindtijd: 16.15 uur

Uw gegevens

Datum en tijd

donderdag
18
april
14:00 CEST
Aanmelding bevestigen