Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Inspiratiesessie:
AI kansen voor een CO2 vrij energiesysteem

De komende 10 jaar wil Nederland grote stappen zetten in de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie. De winning van energie in de toekomst zal sterk leunen op variabele bronnen als wind en zon. Die variabiliteit zorgt voor een behoefte aan energieopslag en vraagsturing, die op hun beurt weer nieuwe businessmodellen met zich meebrengen. Bij veel toekomstige ontwikkelingen kan AI een belangrijke rol spelen. Het is dan ook belangrijk om te zorgen dat de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen goed voorbereid zijn op deze nieuwe uitdagingen.

AI; de sleutel in het energiedomein?
AI kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie, onder andere door het ondersteunen van (regionale) besluitvorming, het beter benutten van de bestaande netten, het faciliteren van verschillende partijen om energie-services (levering, opslag, conversie) te leveren of slimmer te consumeren, en het automatiseren van inspectie en onderhoud, met name op moeilijk te bereiken plekken.
Dit brengt echter ook weer nieuwe vraagstukken met zich mee. Samen met de NL AI Coalitie en Dutch Digital Delta organiseert Topsector Energie Digitalisering op donderdag 18 november een online inspiratiesessie om de volgende vragen te beantwoorden:
  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van AI in energie domein?
  • Waar kan AI de meeste impact kan hebben?
  • Wat is er nodig om kennisontwikkeling en innovatie met betrekking tot deze AI-opgaven te versnellen?
  • Wat kan er nu al worden bereikt met AI?
Waarom wil je aanwezig zijn?
Doe nieuwe inzichten op en ga in gesprek met experts. De visie, inzichten en input van deze sessie worden integraal gebruikt om de programmering van de komende jaren van Topsector Energie Digitalisering vorm te geven. Dit is dus je kans om behoeften, zorgen en kansen te delen!

Wie is er zeker bij?
Deelnemers zijn
Mathijs de Weerdt, associate professor TU Delft en mede-auteur van dit rapport

Frits van Grotenhuis, directeur Dutch Digital Delta (Topsector ICT)
Harold Veldkamp, directeur Topsector Energie Digitalisering
Margriet de Jong, AIMZ  
Hervé Huisman, directeur Gradyent


​​​​​​
Waar en wanneer?
De inspiratiesessie vindt online plaats op 18 november 2021 15u30-17u 

Inschrijven kan via bovenstaande formulier.