Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Inspiratiesessie over veilig verduurzamen van de industrie: een kwestie van vertrouwen?

Een van de sectoren die zich voor een zware opgave gesteld ziet om te verduurzamen is de industrie. Binnen de Klimaattafel Industrie zijn ambitieuze afspraken gemaakt, die worden uitgewerkt in het PIDI programma (Programma Infrastructuur Duurzame Industrie). Betrouwbare data rondom de verduurzamingsplannen van de betrokken partijen speelt een cruciale rol; dat die data er is EN dat die wordt gedeeld. En dat is tegelijk ook het probleem, omdat die data vaak ook concurrentiegevoelige informatie betreft. 

Data Safehouses; de oplossing?

Dat brengt ook weer nieuwe vraagstukken met zich mee, zoals liability, vertrouwen tussen partijen onderling maar vooral ook in andere partijen als de overheid en anderen.
Dus hoe organiseren we dat? Welke technische en organisatorische methoden zijn er die deze dilemma’s het hoofd bieden? Dit soort data-governance uitdagingen zijn onderwerp van de vierde Inspiratiesessie van de Topsector Energie Digitalisering.
Waarom wil je aanwezig zijn?
Doe nieuwe inzichten op en ga in gesprek met experts. De visie, inzichten en input van deze sessie worden integraal gebruikt om de programmering van de komende jaren van Topsector Energie Digitalisering vorm te geven. Dit is dus je kans om behoeften, zorgen en kansen te delen!

Wie is er zeker bij?
Deelnemers zijn o.a.Aaldrik Haijer (CEO Water Energy Solutions en tevens opsteller van de CES Noord, Moerdijk & Cluster 6) en Gerard van der Hoeven (CEO iSHARE, een non-profit stichting die zich binnen meerdere sectoren inzet voor dit vraagstuk) en Harold Veldkamp, directeur Topsector Energie Digitalisering.
​​​​​​​

Waar en wanneer?
De inspiratiesessie vindt online plaats op 7 oktober 2021 15u30-17u 
​​​​​​​
Inschrijven kan via bovenstaande formulier.