Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Kennissessies waterstof 

De klimaatdoelen zijn: in 2030 een CO₂-emissiereductie van 49% en in 2050 100% reductie. Als we waterstof duurzaam produceren draagt dit bij aan deze doelen. Het levert de nodige flexibiliteit voor een toekomst met alleen hernieuwbare energiebronnen. De toepassingsgebieden zijn talrijk: in de afgelopen 8 jaar zijn er al ruim 100 initiatieven gestart in verschillende sectoren.

In deze webinarreeks vertellen verschillende ondernemers over hun innovatieve waterstofprojecten die zij mede dankzij subsidie (hebben) kunnen uitvoeren. In elke aflevering staan we uitgebreid stil bij een waterstof-thema, en lichten ondernemers hun technologieën en processen toe die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf. De data voor volgende afleveringen:
•   11 mei: Kennissessies waterstof Deel 2: Lokale/decentrale productie en buffering
•    8 juni: Kennissessies waterstof Deel 3: Waterstof in de gebouwde omgeving
•    6 juli: Kennissessies waterstof Deel 4: Projecten in transport en vervoer 
Kennissessies waterstof Deel 1

In deze kennissessie delen de volgende organisaties hun ervaringen:
•   Hygear:  Power to clean gas
•   TU Eindhoven en Nouryon - Alkaliflex: vergroten van de flexibiliteit en productiecapaciteit van alkalische waterelektrolyse
•   Hydron Energy en WUR: Hydrogen from seawater via Membrane Distillation and Polymer Electrolyte Membrane Electrolysis

Tijdens de uitzending krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen.

​​​​​​​
Organisatie:
RVO en TKI Nieuw Gas

In opdracht van:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Presentatie:
Sarah Vaessen, RVO: Energie, Innovatie en Onderzoek


Duur
75 minuten