Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar


Gebruikersraad Ochtendsessie

Online inloop

Tijdstip: 09:40 - 09:50

Opening door Marieke Alberts

(Implementatiemanager Officiële Publicaties)
Tijdstip: 09:50 – 10:00
​​​​​​​
  • Welkom en voorstellen
  • Opzet van de dag uitleggen (inhoud)
  • Doel van de dag 

Sessie 1: Digitale terinzagelegging
Tijdstip: 10:00 - 10:50

Naar verwachting wordt per 1 januari 2023 de digitale terinzagelegging verplicht op grond van de Wet elektronische publicatie.
Tijdens deze sessie komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Voor welke besluiten en welke stukken geldt de verplichting?
  • Wat is een digitale terinzagelegging en hoe doe je dat via DROP?
  • Hoe ziet de terinzagelegging er op officielebekendmakingen.nl uit?
  • Wat is het verschil tussen een informatieve/externe bijlage en de digitale terinzagelegging in DROP en in de publicatie op officielebekendmakingen.nl?
Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Esther Follens (Implementatieadviseur Officiële Publicaties)

Sessie 2: Statusupdate Platform Open Overheidsinformatie

Tijdstip: 11:00 - 11:45

Wilt u weten wat de aansluiting op het platform open overheidsinformatie (PLOOI) voor u gaat betekenen?
En wilt u weten wat u alvast kan regelen?
Kom dan naar de PLOOI statusupdate. In deze update leggen we de stappen van de aansluitprocedure uit. Ook vertellen we alvast wat u kan doen tot die tijd en maken we u verder wegwijs. Ook voor vragen is er tijdens deze sessie gelegenheid.


Dion Thoen (Platform Open Overheidsinformatie) (PLOOI)


Sessie 3: Digitale terinzagelegging (externe spreker)
Tijdstip: 12:30 - 13:15

De provincie Drenthe publiceert al sinds 2011/2012 nagenoeg al haar ter inzage liggende stukken digitaal.
Voor de provincie Drenthe was het dan ook een ‘must’ dat de digitale terinzagelegging ook mogelijk moest blijven bij de invoering van de gewijzigde Bekendmakingswet in 2021.
Tijdens deze sessie laat Lars Blaauw zien waar de provincie Drenthe tegenaan liep en hoe zij het nu heeft geregeld.


Lars Blaauw (Provincie Drenthe)

​​​​​​​

Sessie 4: Digitale terinzagelegging (externe spreker)
Tijdstip: 13:25 - 14:10

Gemeenten zijn voor het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting tot digitaal ter inzagelegging ook afhankelijk van software die eigendom is van commerciële softwarebedrijven.
Inmiddels heeft een aantal van deze leveranciers hun gemeentenspecifieke software uitgebreid met de benodigde functionaliteiten.
In deze sessie licht John van Dijk deze initiatieven toe en krijgt u gelegenheid vragen te stellen over de samenwerking met (bestaande) leveranciers


John van Dijk (VNG)

Sessie 5: Abonnement​​​​​​​enservice Berichten Over Uw Buurt

Tijdstip: 14:20 - 15:00

Tijdens deze sessie geven Sander van Leeuwen en Laurens Verhulst u een update over de stand van zaken over de abonnementenservice.
Hierbij wordt stil gestaan bij de klantreis vanaf de ‘Welkomstmail’, wat de burger merkt van de service, hoe gemeentes zich kunnen voorbereiden en er zal gesproken worden over  de handreiking communicatie voor gemeenten.


Aansluitend zal hier zal ook een vragenronde zijn.

Sander van Leeuwen en Laurens Verhulst (projectleider BerichtenOverUwBuurt)

Sessie 6: 
Stel je vragen aan de ServiceDesk
Tijdstip: 15:10 - 15:55

Sessie om vragen te stellen aan de Servicedesk.

Tijdens deze sessie beantwoordt de Servicedesk van KOOP uw operationele vragen.
U kunt uw vragen van tevoren insturen, zodat de Servicedesk weet over welk onderwerp de meeste vragen gesteld worden. Stuur uw vragen vóór 26 oktober a.s. naar communicatie@koop.overheid.nl


John Vijsma en Danny Evers (ServiceDesk KOOP)