Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Online kennis- en leerbijeenkomst: Gemeentelijke stakeholders vertellen, de woningcorporatie.

Waar gaat het om?  
In de warmtetransitie is een goede samenwerking tussen de gemeente en haar stakeholders onmisbaar. Daarom organiseert het Expertise Centrum Warmte een webinarreeks. Op 15 november stond de netbeheerder centraal en op 29 november de woningcorporatie. We bespreken onder andere de verzwaring van het elektriciteitsnet en
verschillende individuele en collectieve warmte oplossingen

In de transitievisie warmte staat hoe de gemeente vorm wil geven aan de warmtetransitie. Naast de netbeheerder, spelen de woningcorporaties hierin een belangrijke rol. Gemeenten maken hierover prestatie afspraken met hun woningcorporatie. Hierin wordt onder andere afgesproken  hoe de woningcorporaties hun woningvoorraad verduurzamen.

Hoe zorg je er als gemeente voor dat je de belangen van de woningcorporaties en huurders en particuliere woningeigenaren borgt? En hoe ervaren de woningcorporaties deze samenwerking? Waar kunnen ze van elkaar leren?

De gemeente Apeldoorn vertelt over de Apeldoornse transitievisie warmte en tegen welke kansen en uitdagingen zij aanlopen. De wijken van de toekomst staan centraal: Kerschoten, Loenen, de Maten en de Parken. Welke oplossingen zijn gekozen voor welke wijken en waarom? Hoe past de samenwerking met de woningcorporaties hierin? En wat kunnen andere gemeenten hiervan leren?

Woningcorporatie Ons Huis vertelt over hun aanpak. Deze richt zich nu vooral op isoleren. Verder zijn ze bezig met beleid rondom zonnepanelen, hebben een pilot gedaan met hybride warmtepompen en zijn met installateurs in gesprek over de mogelijkheden van een kleinschalig warmtenet. Ook vertelt Jeroen over de samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Welke tips en tricks kan de woningcorporatie aan gemeenten en andere woningcorporaties meegeven zodat zij nu al aan de slag kunnen? Ook branche organisatie Aedes sluit aan.
​​​​​​​

Wat doet het ECW?  
​​​​​​​Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen in wijken en buurten. 


Doelgroep:                
Alle gemeenten in Nederland en andere geïnteresseerden.


Wanneer?                 
29 november 2022 van 14.00 tot 15:00 uur


Programma   
14:00 uur       
Welkom en introductie.


14:05 uur  
Ellen Luten van de gemeente Apeldoorn vertelt over de Apeldoornse transitievisie warmte en tegen welke kansen en uitdagingen zij aanlopen.


14:20 uur       
Jeroen Knoop van de woningcorporatie Ons Huis vertelt over hun aanpak


14:35 uur       
Dorris Derksen vanuit branche organisatie Aedes geeft haar  visie op de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties.  


14:40 uur        
Tafelgesprek.


14:55 uur       
​​​​​​​Terugkoppeling en afsluiting.


Tijdens deze online bijeenkomst is er genoeg ruimte om vragen te stellen.