Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Programma Roadshow overheidspublicaties 

09:45 - 09:50 uur
Online inloop


09:50 – 10:00 uur
Plenaire opening
Marieke Alberts

Welkom en voorstellen
Opzet en doel van de dag toelichten

​​​​​​​10:00 - 10:50 uur
Veelgestelde vragen digitale terinzagelegging
Annemarie van Kessel 

Vanaf 1 juli 2023 verplicht de Wet elektronische publicaties om de terinzagelegging van bepaalde (voorgenomen) overheidsbeslissingen (ook) digitaal plaats te laten vinden.

In welke gevallen moet ter inzage worden gelegd? Hoe kunt u digitaal ter inzage leggen? Wat betekent de verplichting voor ruimtelijke besluiten? Geldt de verplichting ook voor besluiten waarop de reguliere procedure van toepassing is? En wat is de consequentie als er per 1 juli 2023 niet digitaal ter inzage wordt gelegd?
​​​​​​​
Deze vragen en meer komen aan bod tijdens deze sessie. Uiteraard is er ook ruimte voor uw vragen.

11:00 - 11:45 uur
Publiceren en digitaal ter inzage leggen. Hoe doet de provincie Groningen dat?

Jan Barkhof en Geert Jan Dik
De provincie Groningen gebruikt ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen het dossiersysteem Kiwi. Vanuit dit systeem kunnen medewerkers publicatievoorstellen voorbereiden zodat ze verwerkt kunnen worden in DROP.

Op dit moment is het systeem geschikt voor het publiceren van bekendmakingen en kennisgevingen. Ook kan via dit systeem digitaal ter inzage worden gelegd, zoals dit volgens de Wet elektronische publicaties per 1 juli 2023 verplicht wordt.

In een volgende fase zal het systeem ook geschikt zijn voor het actief openbaar maken van stukken op grond van de Wet open overheid.
Tijdens deze online sessie laten we zien hoe deze voorziening werkt. Ook laten we zien hoe we de anonimiseringssoftware van Datamask willen integreren.

Wil u meer weten over hoe de provincie Groningen de processen heeft ingericht en zo inspiratie opdoen voor uw eigen organisatie? Wees dan van harte welkom bij deze sessie!

11:45 - 12:30 uur
Pauze

12:30 - 13:15 uur
Lokaleregelgeving.overheid.nl: van invoer tot publicatie

Berend ten Brinke en Tim Cordia
Decentrale overheden zijn verplicht hun wet- en regelgeving via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.
In het onderdeel lokale regelgeving.overheid.nl vindt u de actuele en complete teksten van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en gemeenschappelijke regelingen.
Deze wet- en regelgeving wordt via de applicatie DROP ingevoerd.

Van invoer tot publicatie: hoe ziet de documentenstroom van DROP naar lokaleregelgeving.overheid.nl er precies uit? Hoe kunt u efficiënt wet- en regelgeving zoeken op dit portal? En hoe worden omgevingsdocumenten onder de Omgevingswet aangesloten op lokaleregelgeving.overheid.nl?

Deze vragen en meer komen tijdens deze sessie aan bod. Ook zijn we erg benieuwd naar uw ervaringen en wensen, deze kunt u tijdens deze sessie met ons delen.

13:25 - 14:00 uur
Het GR-register: voldoet uw gemeenschappelijke regeling aan haar wettelijke taak?
Marrig van Balen

Tijdens deze interactieve sessie zetten we u op scherp over het GR-register en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen.

Hoe levert u als bekendmakend bestuur, uitvoerend  samenwerkingsorgaan of centrumgemeente van een gemeenschappelijke regeling (GR) een bijdrage aan de naleving van deze wettelijke verplichting?
taat uw GR al geregistreerd? Is er een redacteur? Wat te doen na een bekendmaking? En hoe zit het met de kwaliteit van gegevens?

Deze en meer vragen komen tijdens deze sessie aan bod.

14:20 - 15:00 uur
De Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen, LVBB, ontrafeld!
Paul Moeskops

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De LVBB is onder de Omgevingswet de centrale landelijke voorziening voor de publicatie van omgevingsdocumenten. Omgevingsdocumenten komen via dit systeem ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waaronder het Omgevingsloket.
Om dit mogelijk te maken, zijn er allerlei relevante ICT-tools. DSO-LV, BHKV, LVBB, STOP, TPOD en IMOW… een mond vol!
Deze tools zorgen ervoor dat publicaties van het LVBB in het DSO en het Omgevingsloket beschikbaar zijn. Ook zorgen ze ervoor dat publicaties op www.officielebekendmakingen.nl staan en wet- en regelgeving beschikbaar is via lokaleregelgeving. overheid.nl.

Wilt u meer weten over het publiceren van omgevingsdocumenten onder de Omgevingswet? En wilt u weten welke documenten (tijdelijk) nog wel via DROP gepubliceerd moeten worden? Sluit dan vooral bij deze sessie aan.

N.B. In deze online sessie wordt niet ingegaan op de juridische aspecten van de Omgevingswet. Tijdens deze sessie wordt toelichting gegeven op de werking van het LVBB vanuit een ICT-perspectief. Voor informatie over de juridische aspecten van de Omgevingswet verwijzen wij u graag naar www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

15:10 - 15:55 uur
DROP, een terug- en vooruitblik
Hessel Bouma

De product owner van DRP neemt u mee in de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar en geeft een vooruitblik op de plannen voor de komende periode.

​​​​​​​Tijdens de sessie kunt u aangeven welke aspecten van het platform volgens u de meeste aandacht verdienen.
Ook is er aan het einde van de sessie gelegenheid om vragen te stellen.

Roadshow overheidspublicaties 

Deze editie vindt weer volledig online plaats.
Tussen 09:45 en 16.00 uur bieden wij u sessies aan over verschillende onderwerpen, zoals de verplichting tot digitale terinzagelegging, ontwikkelingen rondom publiceren met DROP en het publiceren van omgevingsdocumenten via het LVBB (Omgevingswet).

Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp.
U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen.
​​​​​​​
De sessies zijn interactief en er is veel ruimte voor vragen.