Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Programma Roadshow overheidspublicaties 

09.30 – 09.40 uur
Plenaire opening
Implementatiemanager​​​​​​​ Marieke Alberts 

Welkom en voorstellen
Opzet en doel van de dag toelichten

​​​​​​​09.45 - 10.30 uur
De weg van Decentrale Regelgeving Platform (DRP): een terug- en vooruitblik
Marieke Alberts & Hessel Bouma

Welke ontwikkelingen op het Decentrale Regelgeving Platform (DRP) waren er in het afgelopen half jaar? Onder DRP vallen onder andere DROP, de Verkeersbesluiten- en de Oproepingen-applicatie.
Welke organisaties publiceren het meest? En bij hoeveel publicaties is er ook digitaal ter inzage gelegd?

We nemen u mee in de wereld van DRP. Ook blikken we vooruit op de plannen voor de komende periode. Zo krijgt u onder andere een voorproefje van de nieuwe editor. Dus komt dat zien!

10.45 - 11.30 uur
Een kijkje in de keuken van KOOP

Bas van Staalduinen, Sheila Tan & Rob van der Zouwen
Van het beheer van invoerapplicaties tot het ontwikkelen van standaarden, van websites tot e-mailservices en van telefonische support tot notariële vastlegging: in deze sessie krijgt u inzicht in hoe KOOP – onder andere met uw officiële publicaties – zorgt voor transparante overheidsinformatie. Hoe zorgen we ervoor dat nadat u op de publicatieknop drukt, de publicatie altijd zichtbaar blijft op officiëlebekendmakingen.nl?

Tijdens deze interactieve sessie beantwoorden we deze én meer vragen, zodat u een kijkje in de keuken van KOOP krijgt.

11.45 - 12.15 uur
Woo-index: ontdek wat u nu al kunt bijdragen
Dion Thoen

Alle informatie van bestuursorganen op een centrale plek vindbaar én doorzoekbaar maken. Dat is een van de doelen van de Wet open overheid (Woo). Tijdens deze sessie ontdekt u hoe we hieraan voldoen met een centrale verwijsindex: de Woo-index.

Na deze sessie heeft u een duidelijk beeld van hoe u hieraan kunt bijdragen en welke stappen u daarvoor moet ondernemen. Zo bouwen we samen aan een toekomst waar overheidsinformatie voor iedereen makkelijk vindbaar is.

12.15 - 13.00 uur
Pauze


13.00 - 13.45 uur
Publiceren en digitaal ter inzage leggen: hoe doet de gemeente Bronckhorst dat?

Marco Withagen
Bij publiceren komt veel kijken. Het schrijven van de tekst van de publicatie, het invullen van de gegevens en het anonimiseren van de documenten. De gemeente Bronckhorst heeft daarom duidelijke uitgangspunten vastgelegd over het publicatieproces, óók over het digitaal ter inzage leggen. Vanuit verschillende (VTH)-systemen kunnen medewerkers publicatievoorstellen voorbereiden en aanleveren.

Tijdens deze sessie worden deze uitgangspunten besproken, maakt u kennis met de systemen en ziet u dus hoe de publicatievoorziening werkt. Ook is er ruimte voor vragen. Wilt u dus meer weten over hoe de gemeente Bronckhorst hun publicatieproces heeft ingericht en zo inspiratie opdoen voor uw eigen organisatie? Wees dan van harte welkom bij deze sessie! 14.00 - 14.45 uur
Berichten over uw Buurt – we gaan van start!

Sander Koene & Sander van Leeuwen
In november starten we met de stapsgewijze uitrol van de nieuwe
e-mailservice Berichten over uw Buurt. Wat houdt deze dienst in? Wanneer wordt mijn gemeente aangesloten? Hoe kan ik mijn inwoners hier het beste over informeren? En wat is het verschil tussen de twee varianten van Berichten over uw Buurt? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens deze sessie. Ook is er veel ruimte voor het beantwoorden van uw vragen​​​​​​​

15.00 - 15.45 uur
Renvooi: een grote innovatie in het kader van de Omgevingswet

Maarten den Uyl
De Griekse filosoof Heraclitus zei ooit: 'Verandering is de enige constante.' Dat geldt ook voor wettelijke regelingen. Wel is het fijn om te weten wát er dan verandert. KOOP introduceert in het kader van de Omgevingswet een belangrijke innovatie: renvooi, ofwel het markeren van verschillen tussen regelingversies.
​​​​​​​
Tijdens deze sessie leert u welke stappen zijn gezet om renvooi mogelijk te maken en welke services KOOP hiervoor biedt. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen.


Roadshow overheidspublicaties 7 november 2023

Deze editie vindt weer volledig online plaats. Tussen 09.30 en 15.45 uur bieden wij u sessies aan over verschillende onderwerpen, zoals de nieuwe e-mailservice Berichten over uw Buurt, ervaringen van decentrale overheden met de verplichting tot digitale terinzagelegging en de rol van KOOP in de implementatie van de Omgevingswet.


Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp. U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen. Ook zijn de sessies interactief en er is veel ruimte voor vragen.

​​​​​​​