Roadshow overheidspublicaties 

Bekijk onderaan de pagina het programma en schrijf u nu in

Uw gegevens

Datum en tijd

Aanmelding bevestigen

Programma Roadshow overheidspublicaties 

09:30 – 09:40 uur
Plenaire opening
Marieke Alberts

Welkom en voorstellen
Opzet en doel van de dag toelichten

​​​​​​​09:45 - 10:15 uur
Goes geschreven! Hoe de gemeente Goes zorgt voor duidelijke en toegankelijke taal.
Rutger de Toom & Rob van der Zouwen

In dit webinar vertelt Rutger den Toom, Beleidsadviseur Dienstverlening van de gemeente Goes hoe ze bij zijn organisatie zorgen voor duidelijke en toegankelijke taal.

Door een combinatie van trainingen, applicaties, voorlichting en onderzoek probeert de gemeente alle ambtenaren te betrekken bij duidelijke taal. Aan de slag met duidelijke taal is geen strafcorvee voor ambtenaren, maar juist een kans om al die brieven en websiteteksten weer eens kritisch te bekijken. In de presentatie geeft Rutger praktische acties en tips hoe u dit als organisatie kan aanpakken.  

Daarnaast neemt KOOP u in deze sessie mee in wat zij beschikbaar stellen op het gebied van duidelijke taal.

10:30 - 11:15 uur
De 17 informatiecategorieën in de Wet open overheid: wat moet je weten?

Carina Jacobi & Peter Bont
Actieve openbaarmaking: veel organisaties zijn er al mee bezig, toch leven er nog veel vragen over.

In de Wet open overheid (Woo) staan 17 categorieën van informatie die organisaties op termijn verplicht actief openbaar moeten gaan maken, via de Woo-index met zoekfunctie van KOOP. Maar wat houden deze categorieën precies in? Bij welke organisaties komen ze voor? En waar moet je op letten bij openbaarmaking?

In deze sessie lichten BZK-programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding de categorieën toe, met oog voor de inhoud en de praktijk.

11:30 - 12:15 uur
Kom samenwerken in Ons Land van Cuijk

Peter Kremers
Op 1 januari 2022 is de grootste gemeente van Brabant ontstaan. Een land van 90.000 inwoners. Een land van echte Brabanders. Aanpakkers. In deze gemeente, met 33 kernen uit 5 voormalige gemeenten, ieder met hun eigen identiteit, is samenwerken het uitgangspunt. In deze sessie laat gemeente Land van Cuijk zien hoe zij te werk gaat met de applicaties van diverse softwareleveranciers in combinatie met de KOOP-koppeling én hoe ze zorgen voor kwaliteit, openheid en tijdwinst.

Ook is er ruimte voor vragen. Wilt u meer weten over hoe de drie VTH-afdelingen van gemeente Land van Cuijk hun applicaties hebben ingericht en zo inspiratie opdoen voor uw eigen organisatie? Wees dan van harte welkom bij deze sessie!

12:15 - 13:00 uur
Pauze


13:00 - 13:45 uur
KOOP en het Digitale Stelsel Omgevingswet
Richard de Graaf

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden, na maar liefst vijf keer uitstel.
Iedere keer werd de volwassenheid van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) gebruikt als reden voor het uitstel.

In deze sessie wordt ingegaan op het DSO, en hoe KOOP bijdraagt aan dit digitale stelsel.

14:00 - 14:45 uur
Is dit een website van de overheid? Check het in het Register Internetdomeinen Overheid.
Ted van Geest

Soms is onduidelijk of een website van de overheid ook echt een overheidswebsite is, omdat een duidelijke afzender ontbreekt. Dat de overheid zoveel websites heeft en dat malafide websites zich soms als overheidswebsites voordoen, maakt de situatie niet overzichtelijker.
In het Register Internetdomeinen Overheid (RIO) kan iedereen nazoeken of een website van de overheid is, zodat men zeker weet met wie men zaken doet. Ook geeft het inzicht in de domeinportfolio's van overheidsorganisaties.


Wilt u meer weten over wat het RIO precies inhoudt, wat u met de informatie in het RIO kan en hoe u als organisatie uw domeinnaamregistraties en websites in het register kunt krijgen? Schrijf u dan vooral in voor deze sessie.

15:00 - 15:45 uur
BOPA in DROP en Berichten over uw Buurt
Hessel Bouma & Marieke Alberts

Wat kunt u verwachten bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) in DROP? Hoeveel BOPA's zijn al via DROP gepubliceerd? We nemen u mee in de organisatorische aspecten die ook technisch en juridisch van aard kunnen zijn.

Miljoenen Nederlanders ontvangen inmiddels Berichten over uw Buurt. We gaan in op de ervaringen die KOOP en de al aangesloten gemeenten hebben opgedaan met deze nieuwe e-mailservice.

Roadshow overheidspublicaties 

Tussen 9:30 en 15:45 uur bieden wij u (online) sessies aan over verschillende onderwerpen, zoals KOOP en het Digitale Stelsel Omgevingswet, BOPA in DROP en Berichten over uw Buurt.

Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp.
U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen.
​​​​​​​
De sessies zijn interactief en er is veel ruimte voor vragen.