Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Gratis webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ (EGIZ)

Een essentieel onderdeel van het kunnen verlenen van goede, toekomstbestendige en betaalbare zorg, is dat zorgverleners beschikken over adequate, actuele en uniforme informatie.

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Een wet die stelt dat specifieke gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

NEN heeft van het ministerie van VWS opdracht gekregen om samen met het zorgveld een stelsel van NEN-normen en certificatieschema’s te ontwikkelen die de basis gaan vormen om deze elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Op dinsdag 30 maart tussen 13:00 en 14:30 organiseren het ministerie van VWS en NEN het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’.

Experts geven onder leiding van presentator Erik Peekel inzicht in het beoogde doel, het wettelijke kader, en de rol van NEN normen en certificatieschema’s die de basis gaan vormen van het Egiz-project. Daarnaast wordt vooruitgeblikt hoe het project de komende jaren wordt aangepakt, welke NEN-normen worden herzien of ontwikkeld en hoe u invloed kunt uitoefenen.  
 
Aan dit webinar zijn geen kosten verbonden. Om mee te doen hoeft u geen app te installeren, het webinar werkt in de webbrowser op je pc, laptop, tablet of telefoon. 
Presentatie door
Erik Peekel

Duur
90 minuten

Programma  30 maart - 13:00 – 14:30
Opening
Erik Gerritsen
(secretaris-generaal ministerie van VWS)

Rik van Terwisga
(algemeen directeur NEN)Wegiz en normalisatie
Olaf Wilders
(programmadirecteur Gegevensuitwisseling in de zorg, ministerie van VWS)

Normen en Certificatie I
Mirjam van der Gugten
(projectleider NEN EGIZ)Interview ‘ervaringen uit het veld – de bestuurder’
Mark van Houdenhoven
(voorzitter raad van bestuur Sint Maartenskliniek) Normen / Certificatie II
Shirin Golyardi
(co-projectleider NEN EGIZ)Interview ‘ervaringen uit het veld – NEN 7503’
Sprekers:
Frits Elferink
(bureausecretaris Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) 
Hernany Silva Costa Melo (
informatieanalist, Nictiz)Afsluiting