Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Breedgedragen Programma (BGP) Cybersecurity  

Cybersecurity vraagt om een nationale aanpak. Niet alleen voor de energiesector, maar voor de Nederlandse samenleving die digitaliseert, is cybersecurity van groot belang.
​​​​​​​Het is nu voor het eerst dat alle 10 Topsectoren samenwerken aan cybersecuritykennis en -innovatie voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat.
In deze verdiepingssessie gaan we met een van de auteurs van het Breedgedragen Programma Cybersecurity verder in op de 7 thema’s uit het BGP. En bespreken we met experts uit het werkveld wat de acties zijn voor de energiesector en welke stappen we gezamenlijk moeten zetten om dit in de praktijk te brengen.

Wie is er zeker bij?
  • Patrick de Graaf, Kwartiermaker Breed Gedragen Programma Cybersecurity bij dcypher en Business Director Cybersecurity bij TNO 
  • Stefan Jonkers, Beleidsmedewerker Energiemarkt bij ministerie van EZK
  • Harold Veldkamp, programmadirecteur Topsector Energie Digitalisering
  • Jeroen Eerden, Adviseur Nationaal Cyber Security Centrum
Waar en wanneer?
De verdiepingssessie vindt online plaats op 31 oktober, 15:30 t/m 17:00 uur.


Meld je voor 27 oktober aan voor de verdiepingssessie via het formulier hierboven!