Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Webinar ‘Sturen op geluk’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en The Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) nodigen u van harte uit voor het webinar ‘Sturen op geluk’ op 
donderdag 24 juni 2021 van 14.00 tot 16.30 uur.


Hoe kan de overheid het geluksgevoel van mensen, in de zin van hun levensvoldoening, vergroten? Wat leren we van andere landen? Welke factoren zijn van invloed op geluk en zijn te sturen? Maakt de coronacrisis Nederlanders (on)gelukkig? Nationale en internationale geluksprekers nemen u mee in hoe overheden een bijdrage kunnen leveren aan een groter geluk van Nederlanders. Door tijdens het webinar ook óver de grens te kijken, verbreden we graag samen met u het perspectief op geluk.

Programma
Welkom door Kim Putters namens het SCP en Guy van Liemt namens EHERO

Prof. Dr. Ruut Veenhoven, een inleiding over de aspecten die de verschillen in geluk verklaren tussen landen en binnen landen. Zijn bijdrage geeft inzicht in het geluk waarop je kunt sturen, het rendement van geluk en de relatie tussen sturen op geluk en de overheid.

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, over hoe je kunt sturen op geluk door te sturen op de kwaliteit van overheidsbeleid. De kwaliteit van de overheid blijkt namelijk een van de belangrijkste elementen die de verschillen in geluk en levensvoldoening tussen verschillende landen verklaart.

SCP-onderzoeker Crétien van Campen, over hoe te investeren in levensvaardigheden omdat deze binnen landen, ook in Nederland, voor een groot deel de verschillen in geluk en levensvoldoening van mensen verklaren.

Prof. Paul Frijters van The London School of Economics and Political Science, over wat we kunnen leren van het Verenigd Koninkrijk en welke aanvullende lessen we uit de coronacrisis kunnen trekken.

SCP-onderzoeker Jeroen Boelhouwer en prof. Ruut Veenhoven, over waarom de Denen gelukkiger zijn dan de Nederlanders en wat we kunnen leren van de wereldkampioen.

Kim Putters reflecteert op de tijdens het webinar verkregen inzichten over hoe overheden een bijdrage kunnen leveren aan een groter geluk van een groot aantal Nederlanders.


Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging doorstuurt aan collega’s waarvoor het webinar ook interessant kan zijn.

Deel dit webinar