Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Webinar verduurzaming maatschappelijk vastgoed - MBO, HBO, WO​​​​​​​Heeft u inhoudelijke vragen?
Stel ze hier.

Heeft u technische vragen?
Stel ze hier
Webinar verduurzaming maatschappelijk vastgoed - MBO, HBO, WO

De ambitie vanuit het klimaatakkoord is om het maatschappelijk vastgoed in 2050 CO2-arm te hebben. De onderwijssectoren MBO, HBO en WO hebben ieder een sectorale routekaart opgesteld, waarin ze als sector uitgestippeld hebben hoe ze zullen bijdragen aan deze doelen. Tijdens het webinar vertellen de aanwezigen uit verschillende onderwijssectoren hoe zij aan de slag zijn gegaan met deze opgave. Ook wordt een sjabloon gepresenteerd dat onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen gebruiken om hun plannen concreet te maken. De sprekers gaan met elkaar in gesprek en u kunt vragen stellen via de live chat.

Organisatie
Rijksdienst van Ondernemend Nederland in samenwerking met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed

In opdracht van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Host:
Marlies Mulders

Duur
60 minuten