Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Online kennis- en leerbijeenkomst: Gemeentelijke stakeholders vertellen, de netbeheerder.

Waar gaat het om?  
In de warmtetransitie is een goede samenwerking tussen stakeholders onmisbaar. Daarom organiseert het Expertise Centrum Warmte een webinarreeks. Op 15 november staat de netbeheerder centraal en op 29 november de woningcorporatie. We bespreken onder andere de verzwaring van het elektriciteitsnet en het aansluiten van woningen op een warmtenet.


Mede door de warmtetransitie neemt de vraag en aanbod van elektriciteit toe en daarmee ook de rol van de netbeheerder. De netbeheerder krijgt te maken met een eventuele verzwaring van het elektriciteitsnet. Dit betekent voor de openbare ruimte dat er transformatiestations en er zwaardere kabels onder de grond nodig zijn.

Hoe zorg je er als gemeente voor dat je de belangen van de netbeheerders en van andere stakeholders goed borgt? En hoe ervaren de netbeheerders deze samenwerking? Waar kunnen ze van elkaar leren?

De gemeente Leiden laat zien tegen welke kansen en
uitdagingen zij aanlopen in de warmtetransitie. Welke keuzes zijn gemaakt in de Leidse Transitievisie Warmte? Hoe past de samenwerking met de netbeheerders hierin? En hoe zoeken ze samen naar oplossingen zodat de gemeente Leiden klaar is voor een duurzame toekomst?

Netbeheerder Liander vertelt hoe zij de samenwerking met de gemeente Leiden ervaart. Welke uitdagingen zijn er en waar kunnen ze van elkaar leren? 

Wat doet het ECW?  
​​​​​​​Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen in wijken en buurten. 


Doelgroep:                
​​​​​​​
Alle gemeenten in Nederland en andere geïnteresseerden.
Wanneer?                 
15 november 2022 van 14.00 tot 15:00 uur

Programma   
14:00 uur       
Welkom en introductie.


14:05 uur       
Youri Haasbroek en Jos van Wersch van de gemeente Leiden laten zien tegen welke kansen en uitdagingen zij aanlopen in de warmtetransitie en de samenwerking van de gemeente met netbeheerders.


14:20 uur       
Hannah Saers van de netbeheerder Liander vertelt hoe zij de samenwerking met de gemeente Leiden ervaart. Welke uitdagingen zijn er en waar kunnen ze van elkaar leren?


14:35 uur       
Tafelgesprek.

14:55 uur       
Terugkoppeling en afsluiting.


Tijdens deze online bijeenkomst is er genoeg ruimte om vragen te stellen.

Het ECW laat de komende tijd meer stakeholders van de gemeente aan het woord. Na de netbeheerder, staat de woningcorporatie centraal op 29 november. Schrijf je hier in.